Pediatri og pediatrisk sykepleie

 

Omslag.jpgDette er nettressursen til læreboka i Pediatri og pediatrisk sykepleie.

Boka Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og sykepleie til barn. Sykdomslæren gir en innføring i medisinsk behandling av syke nyfødte, og tar for seg de viktigste sykdommene hos barn. Orems universelle egenomsorgsbehov brukes som overordnet struktur i den sykepleiefaglige delen av boka. Forfatterne belyser både fysiske og psykososiale konsekvenser av sykdom og sykehusinnleggelse. Barn og ungdoms vekst og utvikling, kommunikasjon, lek, pårørendearbeid, observasjon og overvåkning er også noen av temaene i boka.

Nytt i den tredje utgaven er bedre forskningsmessig forankring av forståelse og forslag til tiltak, særlig i forhold til sykepleie. Det er derfor oppgitt referanser i teksten. Boka er også utvidet med nye kapitler om pre- og postoperativ sykepleie til barn (skrevet av barnesykepleier Inger Anette Finrud), og global helse. Det er dessuten større fokus på spesielle utfordringer knyttet til familier fra etniske minoriteter (skrevet av barnesykepleier Kirsti Egge Haugstad). Et eget nettsted inneholder studentoppgaver til kapitlene og lenker til aktuell litteratur og nyttige nettsteder.

Pediatri og pediatrisk sykepleie er skrevet for sykepleierstudenter, men er også egnet for sykepleiere som arbeider på neonatal- og barneavdelinger og med barn i andre sammenhenger. Boka er rikt illustrert.

I nettressursen finner du klikkbare lenker til de nettstedene det er henvist til i boken, både i de blå boksene i teksten, og i litteraturlistene. Det skal hjelpe deg å finne fram på nettet. Nettressursen inneholder også en eller flere oppgaver til de fleste kapitlene.

Nettressursen krever pålogging. Første gang du besøker siden, må du klikke på nederste knapp i menyen til høyre. Da får du tilsendt brukernavn og passord til den e-postadressen du oppgir. Senere bruker du disse for å få tilgang.
Dette er gjort for at du skal kunne skrive svarene på oppgavene direkte inn i nettressursen og lagre dem der. Slik blir dette det vi kan kalle en "digtal arbeidsbok".

Lykke til! 

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern